Μόλις 200 έτη φωτός μακριά, στον αστερισμό του Γλύπτη, οι αστρονόμοι ανακάλυψαν ένα παράξενο πλανητικό σύστημα με 6 εξωπλανήτες, απ’ τους οποίους οι πέντε ακολουθούν μία απόλυτα συγχρονισμένη περιφορά γύρω από το άστρο τους.

Ο εσώτατος απ’ όλους τους πλανήτες, αλλά και ο μοναδικός που δεν συμμετέχει σε αυτόν τον τροχιακό συντονισμό, συμπληρώνει μία περιφορά γύρω από το άστρο του σε δύο μόλις ημέρες, ενώ ο πλέον απομακρυσμένος σε περίπου είκοσι. Οι έξι αυτοί πλανήτες έχουν μέγεθος περίπου 1-3 φορές μεγαλύτερο από αυτό της Γης, ενώ η μάζα τους είναι 1,5-8 φορές μεγαλύτερη. Τέλος, ορισμένοι από αυτούς έχουν βραχώδη σύσταση, αλλά  μεγαλύτερη διάμετρο από αυτήν της Γης (είναι δηλαδή υπεργαίες), ενώ οι υπόλοιποι είναι αέριοι γίγαντες, αρκετά μικρότεροι όμως από τους γιγάντιους πλανήτες του Ηλιακού μας συστήματος (γι’ αυτό και προσδιορίζονται ως μικρο-ποσειδώνες).

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι ένας παρόμοιος τροχιακός συντονισμός παρατηρείται και σε τρεις από τους δορυφόρους του Δία: την Ιώ, την Ευρώπη και τον Γανυμήδη. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε φορά που ο Γανυμήδης συμπληρώνει μία πλήρη τροχιά γύρω από τον Δία, η Ευρώπη συμπληρώνει δύο και η Ιώ τέσσερεις, ενώ και οι τρεις αυτοί δορυφόροι στρέφουν διαρκώς την ίδια όψη τους προς τον Δία.

Ο συντονισμός, βέβαια, των πέντε εξωπλανητών του πλανητικού συστήματος TOI-178 είναι αρκετά πιο σύνθετος, ακολουθώντας to «μοτίβο» 18:9:6:4:3. Με άλλα λόγια, ο δεύτερος πλανήτης από το άστρο (και πρώτος πλανήτης στην αλληλουχία του τροχιακού συντονισμού) συμπληρώνει 18 πλήρεις περιφορές γύρω από το άστρο του, στον ίδιο χρόνο που ο τρίτος πλανήτης (και δεύτερος στην αλληλουχία συντονισμού) συμπληρώνει 9 κ.ο.κ.

Επιπλέον, ενώ οι τροχιές των πλανητών επιδεικνύουν αυτή την «αρμονία» που μόλις περιγράψαμε, οι ίδιοι οι πλανήτες φαίνεται να είναι περισσότερο τυχαία κατανεμημένοι γύρω από το άστρο τους. Στο Ηλιακό μας σύστημα για παράδειγμα, οι βραχώδεις πλανήτες βρίσκονται στο εσωτερικό του τμήμα και είναι οι πλησιέστεροι πλανήτες προς τον Ήλιο, ενώ οι αέριοι γίγαντες (που έχουν χαμηλότερη πυκνότητα) βρίσκονται πιο μακριά. Στο πλανητικό σύστημα TOI-178, ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει ένας πλανήτης με πυκνότητα παρόμοια με της Γης, δίπλα σε έναν πλανήτη με πυκνότητα την μισή από αυτήν του Ποσειδώνα, δίπλα στον οποίο υπάρχει ένας πλανήτης με πυκνότητα παρόμοια με αυτή του Ποσειδώνα κ.ο.κ.

Credit: ESO/L. Calçada/spaceengine.org

 

 

 

π