Στον αστερισμό του Μονόκερου βρίσκουμε, μεταξύ άλλων, κι ένα πλανητικό νεφέλωμα με αριθμό καταλόγου NGC 2346 και σε απόσταση 2.000 ετών φωτός από τη Γη. Το νεφέλωμα αυτό έχει στο κέντρο του ένα ζευγάρι άστρων που περιφέρονται το ένα γύρω από το άλλο μια φορά κάθε 16 ημέρες. Λόγω αυτού του ζευγαριού τα εκτινασσόμενα αέρια στρώματα του νεφελώματος έχουν το σχήμα μιας πεταλούδας που εκτείνονται σε απόσταση ενός τρίτου έτους φωτός. Άλλο ένα πλανητικό νεφέλωμα έχει καταλογραφηθεί ως IC418 και, λόγω του σχήματός του, ονομάζεται επίσης και «Νεφέλωμα Σπειρογράφος». Βρίσκεται σε απόσταση 2.000 ετών φωτός από τη Γη και αντιπροσωπεύει την εμφάνιση που θα έχει κι ο Ήλιος μας σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια στο μέλλον.

 

π