Οι θεωρητικές βάσεις που εξηγούσαν την αρχή λειτουργίας της προώθησης των πυραύλων μέσα από την διατύπωση του νόμου δράσης-αντίδρασης, τέθηκαν, μεταξύ άλλων, στις 5 Ιουλίου 1687 με την δημοσίευση του βιβλίου του Νεύτωνα για τις «Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας». Στο κορυφαίο αυτό επιστημονικό πόνημα, ο Νεύτωνας περιέγραφε την βαρύτητα και τους τρεις νόμους της κίνησης των σωμάτων. O νόμος δράσης-αντίδρασης, ο τρίτος από τους θεμελιώδεις νόμους της κίνησης του Νεύτωνα, ορίζει ότι σε κάθε δύναμη αντιστοιχεί μια δύναμη αντίδρασης, ίσης έντασης και αντίθετης φοράς.

π