Το νεφέλωμα Μέδουσα σε εικόνα που ελήφθη από το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο (VLT) του ESO στην Χιλή. Το νεφέλωμα αυτό βρίσκεται στον αστερισμό των Διδύμων, περίπου 1.500 έτη φωτός μακριά, ενώ έχει διάμετρο περίπου 4 έτη φωτός. Μέχρι το 1970, οι αστρονόμοι θεωρούσαν ότι το νεφέλωμα αυτό είναι το λείψανο μιας έκρηξης σουπερνόβα. Όπως, όμως, αποδείχθηκε στην συνέχεια, το νεφέλωμα Μέδουσα είναι πλανητικό, που σημαίνει ότι σχηματίστηκε κατά τα τελευταία στάδια της ζωής ενός άστρου σαν τον Ήλιο, το οποίο εκτίναξε τις εξωτερικές του στοιβάδες στο Διάστημα.

Credit: ESO

π