Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 (ΦΕΚ 4019Β/20.09.2020) για το χρονικό διάστημα από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 4 Οκτωβρίου 2020 αναστέλλεται η λειτουργία του Πλανηταρίου. Για το ως άνω χρονικό διάστημα δεν υπάρχει δυνατότητα πώλησης εισιτηρίων για τις παραστάσεις του Πλανηταρίου.

Για όσα εισιτήρια έχουν εκδοθεί για παραστάσεις κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας του Πλανηταρίου θα επιστραφεί το αντίτιμο. 

Για το χρονικό διάστημα από 5 Οκτωβρίου 2020 και μετά προ πωλούνται εισιτήρια με την επιφύλαξη νεότερων οδηγιών των αρμοδίων αρχών. 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου λαμβάνει και τηρεί όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας και προστασίας όπως αυτά ορίζονται από τις αρμόδιες κρατικές υγειονομικές αρχές, σε όλες τις δραστηριότητες και τα προγράμματά του. 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου και καθ’ όλη την διάρκεια της επίσκεψής σας.

Στον χώρο του Πλανηταρίου και σε όλες τις Δράσεις (εργαστήρια, προγράμματα και πειράματα) τηρούνται όλες οι απαιτούμενες αποστάσεις για την ασφάλεια του κοινού διατηρώντας πάντα μία κενή θέση ανάμεσα στους θεατές/ομάδες. Μέγιστος αριθμός ατόμων ανά ομάδα: 4 άτομα.

Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε πίσω στο E-ticket.