Το Ίδρυμα Ευγενίδου αναζητά για εργασία μερικής απασχόλησης προπτυχιακούς/ές ή μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες:

Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικότερα: Φυσικούς, Βιολόγους, Χημικούς, Μηχανικούς πολυτεχνικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων και Παιδαγωγούς.

Η θέση εργασίας αφορά κυρίως στην παρουσία μέσα στον χώρο του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας, με σκοπό:

i. τη διευκόλυνση των επισκεπτών (μαθητικό κοινό τις καθημερινές και γενικό κοινό τα Σαββατοκύριακα) σε ό,τι χρειαστούν (π.χ. οδηγίες για τη χρήση των εκθεμάτων, εξηγήσεις όσον αφορά στα φαινόμενα που παρατηρούνται, καθοδήγηση ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, απαντήσεις σε απορίες κ.λπ.).

ii. τη μέριμνα για την καλή λειτουργία του (π.χ. τακτοποίηση εκθεμάτων, καταγραφή προβλημάτων, εργασίες βελτίωσης και συντήρησης του υλικού όπου είναι δυνατόν, επικοινωνία με τον υπεύθυνο βάρδιας, είσοδος - έξοδος επισκεπτών, διευκόλυνση ΑμεΑ κ.λπ.).

Ο/Η υποψήφιος/α, εκτός της βεβαίωσης φοίτησης ή του πτυχίου, θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα/χαρακτηριστικά:

· Καλή, σφαιρική γνώση των πεδίων STEM.
· Διάθεση για εκπαίδευση μαθητών. Επιθυμητή η εκπαιδευτική εμπειρία σε αντίστοιχους τομείς.
· Ανεπτυγμένες δεξιότητες στην προφορική και γραπτή επικοινωνία (π.χ. παρουσιάσεις σε κοινό, προετοιμασία ενημερωτικού υλικού, αρθρογραφία κ.λπ.), τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
· Πολύ καλή χρήση Η/Υ.
· Αναλυτική ικανότητα, δημιουργική σκέψη, φαντασία και ομαδικό πνεύμα.
· Διάθεση και ικανότητα για απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.
· Για τους/τις υποψήφιους/ες παιδαγωγούς, εισαγωγή στο προπτυχιακό του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης από το 2ο Πεδίο: Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, ιδιαιτέρως σε συναφείς χώρους ή αντικείμενα.

Αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής στα Ελληνικά και στα Αγγλικά έως την 21η Ιουλίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@eef.edu.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-9469642.

κετ