Υγειονομικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας από τον Covid-19

Κύριο μέλημά μας είναι να παραμείνουμε όλοι μας, επισκέπτες και εργαζόμενοι, ασφαλείς, τηρώντας όλα τα μέτρα για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού. 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου λαμβάνει και τηρεί όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας και προστασίας όπως αυτά ορίζονται από τις αρμόδιες κρατικές υγειονομικές αρχές την τρέχουσα περίοδο, κατά της διασποράς του COVID-19.

Κατά την επίσκεψή σας στο Ίδρυμα Ευγενίδου παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

- Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου και καθ’ όλη την διάρκεια της επίσκεψής σας. 
- Κατά την προσέλευση των επισκεπτών πραγματοποιείται ανέπαφη θερμομέτρηση.
- Οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν την επιβαλλόμενη απόσταση των 2 μέτρων ο ένας από τον άλλον.
- Συστήνεται  η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
- Οι επισκέπτες πρέπει να φροντίζουν την υγιεινή των χεριών τους. Υγρό αντισηπτικό χεριών διατίθεται στους χώρους του Ιδρύματος. 

Επιπροσθέτως:

Οι επισκέπτες εισέρχονται στο Ίδρυμα Ευγενίδου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

Ενήλικες:

[α] Πιστοποιητικού εμβολιασμού, (να έχουν παρέλθει 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του) ή

[β] Πιστοποιητικού νόσησης.

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 Απόφαση υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158 (ΦΕΚ 67Β/14.01.2022):

Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από τον μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο, με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων.

- Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 17.7.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022.

- Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχουμε τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά  συνοδεύονται απαραίτητα με έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας)  και επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του ατόμου είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), κατόπιν αποθήκευσής τους στην κινητή συσκευή του ατόμου. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας δύναται να πραγματοποιείται και με απλή επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης που το άτομο έχει αποθηκεύσει ψηφιακά, υπό τη μορφή εγγράφου, στην κινητή του συσκευή μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021. 

Ανήλικοι 4-17 ετών:

Μπορούν να εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] Πιστοποιητικού εμβολιασμού, (να έχουν παρέλθει 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του) ή

[β] Πιστοποιητικού νόσησης.

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 Απόφαση υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158 (ΦΕΚ 67Β/14.01.2022):

Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από τον μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο, με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων.

- Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 17.7.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022.

- Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχουμε τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά  συνοδεύονται απαραίτητα με έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας)  και επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του ατόμου είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), κατόπιν αποθήκευσής τους στην κινητή συσκευή του ατόμου. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας δύναται να πραγματοποιείται και με απλή επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης που το άτομο έχει αποθηκεύσει ψηφιακά, υπό τη μορφή εγγράφου, στην κινητή του συσκευή μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021.

[γ] με δήλωση αρνητικού test

- pcr/μοριακό 72 ωρών ή

- rapid 48 ωρών ή

- self test 24 ωρών που αποδεικνύεται  με δήλωση self test, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. 

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην επίσκεψή σας στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας:
Η πληρότητα δεν υπερβαίνει τα:
- 100 άτομα στο αμφιθέατρο διεξαγωγής πειραμάτων
- 10 άτομα στον χώρο διεξαγωγής Εργαστηρίων
- 25 άτομα σε κάθε όροφο της έκθεσης

Επισκέψεις ομάδων: έως δέκα (10) άτομα, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους / συμβιούντες και τέκνα).

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην επίσκεψή σας στην έκθεση: «Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης». 1821 Ο Αγώνας στην θάλασσα»:
Επισκέψεις ομάδων: έως δεκαπέντε (15) άτομα, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους / συμβιούντες και τέκνα).

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην επίσκεψή σας στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου σας ενημερώσουμε ότι  οι αναγνώστες της μπορούν να χρησιμοποιούν τον χώρο της, υπό προϋποθέσεις που επιβάλλονται τόσο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, όσο και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της. Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:30 - 15:30 και μόνο κατόπιν ραντεβού. Για το πλαίσιο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης πατήστε ΕΔΩ.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην επίσκεψή σας στο UTech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου ο μέγιστος αριθμός στον χώρο διεξαγωγής Εργαστηρίων είναι 8 άτομα.

Και βέβαια σας θυμίζουμε ότι οι online δράσεις μας συνεχίζονται κανονικά προσφέροντας γνώση και ψυχαγωγία!

Πληροφορίες www.eef.edu.gr ή στο τηλέφωνο: 2109469600. 

 

 

ιε