Από την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριοξεκίνησε και πάλι την λειτουργία του με 13 εντυπωσιακές προβολές για μικρούς και μεγάλους.

Από την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021, το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας** υποδέχεται τους νεαρούς/ές φίλους/ες στους χώρους του, αποκλειστικά στο πλαίσιο του ημερήσιου καλοκαιρινού προγράμματος «Επιστήμονας για μία μέρα».

Επίσης, η Βιβλιοθήκη*** του Ιδρύματος Ευγενίδου έχει προχωρήσει σε σταδιακή επαναλειτουργία των υπηρεσιών της από τις 15 Ιουνίου 2021, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τις υπηρεσίες δανεισμού και επιστροφής βιβλίων.

Από την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, υποδεχόμαστε το κοινό στην επετειακή έκθεση: «Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης.» 1821. Ο Αγώνας στη Θάλασσα****

Κύριο μέλημά μας είναι να παραμείνουμε όλοι μας, επισκέπτες και εργαζόμενοι, ασφαλείς, τηρώντας όλα τα μέτρα για την πρόληψη της διάδοσης του κορωνοϊού. 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου λαμβάνει και τηρεί όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας και προστασίας όπως αυτά ορίζονται από τις αρμόδιες κρατικές υγειονομικές αρχές την τρέχουσα περίοδο, κατά της διασποράς του COVID-19.

Κατά την επίσκεψή σας στο Ίδρυμα Ευγενίδου 

παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

- Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου και καθ’ όλη την διάρκεια της επίσκεψής σας. 
- Κατά την προσέλευση των επισκεπτών πραγματοποιείται ανέπαφη θερμομέτρηση.
- Οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν την επιβαλλόμενη απόσταση των 2 μέτρων ο ένας από τον άλλον.
- Στις ομαδικές επισκέψεις στην Έκθεση ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι κατ’ ανώτατο όριο 9 άτομα. 
- Οι επισκέπτες πρέπει να φροντίζουν την υγιεινή των χεριών τους. Υγρό αντισηπτικό χεριών διατίθεται στους χώρους του Ιδρύματος.

Επιπροσθέτως:

*Ειδικά για την επίσκεψή σας στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο:

- Το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου λειτουργεί, μόνο με καθήμενους, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα:

  1. Η πληρότητα δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%).
  2. Οι θεατές εισέρχονται στο Πλανητάριο κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] Πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού, εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios[1]covid-19/pistopoietiko-emboliasmou ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 44393/14.7.2021 (Β’ 3113) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου ή

[β] Πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως και εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά  υπό [α] και [β], επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή, είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Ειδικώς άτομα κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών εισέρχονται  με δήλωση self-test, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.  

** Ειδικά για το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι υποχρεωτική η επίδειξη κατά την είσοδο:

[α] Πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού, εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios[1]covid-19/pistopoietiko-emboliasmou ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 44393/14.7.2021 (Β’ 3113) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου ή

[β] Πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως και εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά  υπό [α] και [β], επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή, είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

 Ειδικώς άτομα κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών εισέρχονται  με δήλωση self-test, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας ακόμα και μη έχων την επιμέλεια είτε κηδεμόνας με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου . Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.  

*** Ειδικά για την Βιβλιοθήκη:

- Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου συνεχίζει να παρέχει όλες τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως. Σχετικά με τον δανεισμό υλικού, οι χρήστες θα εξυπηρετούνται με την διαδικασία της προγραμματισμένης διά ζώσης συνάντησης (ραντεβού) στο παραπάνω τηλέφωνο/mail. Στην παρούσα χρονική περίοδο, προτιμάται, το κοινό να εξυπηρετείται από τις/τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης στην είσοδο του Ιδρύματος. Για τον λόγο αυτόν και για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, παρακαλούμε τους αναγνώστες μας που θα χρειαστούν βιβλία προς δανεισμό, να τα έχουν επιλέξει πριν από την επικοινωνία τους για ραντεβού.
- Για τη διευκόλυνσή σας, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να αναζητείτε τα βιβλία που επιθυμείτε στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης, ο οποίος βρίσκεται εδώ, και βεβαίως το προσωπικό, όπως πάντα, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε.
- Για τα αιτήματα εγγραφής νέου μέλους, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει σχετικό έντυπο, μέσω email από τη Βιβλιοθήκη, το οποίο πρέπει να συμπληρώνει, να υπογράφει και να αποστέλλει ηλεκτρονικά.
- Τους κανόνες Δανεισμού υλικού της Βιβλιοθήκης μπορείτε να βρείτε στην ειδική ενότητα του κανονισμού λειτουργίας της εδώ
- Παραμένουν κλειστά για το κοινό: χρήση του αναγνωστηρίου, των υπολογιστών, των φωτοτυπικών – εκτυπωτικών μηχανημάτων και τα βιβλιοστάσια.

Βιβλιοθήκη: Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού:
Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 08:30 - 15:30 και μόνο κατόπιν ραντεβού (στο τηλέφωνο 210-9469631 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση lib@eef.edu.gr). 

**** Ειδικά για την είσοδο στην επετειακή έκθεση
«Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης.» 1821. Ο Αγώνας στη Θάλασσα

- Κατά την είσοδο στην επετειακή έκθεση
«Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης.» 1821. Ο Αγώνας στη Θάλασσα είναι υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο:

[α] Πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού, εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios[1]covid-19/pistopoietiko-emboliasmou ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 44393/14.7.2021 (Β’ 3113) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

[β] Πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως και εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά  υπό [α] και [β], επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή, είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

-  Ειδικώς άτομα κάτω των δέκα οκτώ (18) ετών εισέρχονται  με δήλωση self-test, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.  

- Απαραίτητες οι κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο: 210 9469641, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30-16:30
- Μέγιστος αριθμός επισκεπτών ανά ξενάγηση: 9 άτομα. 

Οι online δράσεις μας συνεχίζονται κανονικά προσφέροντας γνώση και ψυχαγωγία!

Πληροφορίες www.eef.edu.gr ή στο τηλέφωνο: 2109469600.

ιε