Το μέτρο αυτό λαμβάνεται με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Ιδρύματος ως προληπτικό μέτρο για την αποφυγή ενδεχόμενης διασποράς του ιού αλλά και για την προστασία του κοινού του Ιδρύματος και του προσωπικού του.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων, εφαρμόζει τις σχετικές οδηγίες και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωσή του σχετικά με την άρση της αναστολής λειτουργίας των δράσεών του.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9469641 (Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες  9:30 -16:30).

ιε