Ο Γαλαξίας μας περιέχει και μεγάλο αριθμό «αποτυχημένων» άστρων, δηλαδή ουράνιων σωμάτων που δεν συσσώρευσαν πάνω τους την ελάχιστη ύλη που απαιτείται για την έναρξη των θερμοπυρηνικών αντιδράσεων σύντηξης στο εσωτερικό τους. Τα «άστρα» αυτά είναι γνωστά ως καφέ νάνοι. Το σταυρόνημα της εικόνας σημειώνει την θέση του καφέ νάνου, που εντοπίστηκε στην περιοχή αστρογένεσης ρ Οφιούχου. Το εκπληκτικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι οι αστρονόμοι κατόρθωσαν με την βοήθεια της συστοιχίας τηλεσκοπίων ALMA να ανιχνεύσουν γύρω του έναν δίσκο σκόνης, παρόμοιο με τους πυκνότερους δίσκους αερίων και σκόνης που σχηματίζονται γύρω από νεογέννητα άστρα. Η φωτογραφία ελήφθη το 2012.  

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Digitized Sky Survey 2. Ackn.: Davide De Martin

π