Στο Ίδρυμα Ευγενίδου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση για το Β΄ Κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020). Η εκδήλωση διεξήχθη υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).

Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του ΔΙΑΥΛΟΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε να δείτε εδώ.

σ