Για να δείτε την απόφαση εκλογής υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πατήστε εδώ.

υδ