Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων 2019 προσαρμόζει το ωράριό της και θα λειτουργήσει για το κοινό από τις
15:00 έως τις 23:00.

Σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί!

β