Σύνθετη εικόνα του γαλαξία Κένταυρος Α, στην οποία διακρίνονται οι λοβοί και οι πίδακες που εκτινάσσονται απ’ τη γιγάντια μαύρη τρύπα που βρίσκεται στον πυρήνα του. Μόλις 11 εκατ. έτη φωτός μακριά, ο Κένταυρος Α είναι ο πλησιέστερος στην Γη ενεργός γαλαξίας. Με διάμετρο περίπου 60.000 έτη φωτός, αυτός ο παράξενος ελλειπτικός γαλαξίας είναι πιθανότατα το αποτέλεσμα της σύγκρουσης και συγχώνευσης δύο μικρότερων γαλαξιών. Η γιγάντια μαύρη τρύπα που βρίσκεται στον πυρήνα του υπολογίζεται ότι έχει την μάζα 1 δισ. Ήλιων.

Φωτογραφία: ESO/WFI (Optical); MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al. (Submillimetre); NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray)

π