Το παράξενο σχήμα του γαλαξία NGC 2623, περίπου 250 εκατ. έτη φωτός μακριά προς τον αστερισμό του Καρκίνου, είναι το αποτέλεσμα της σύγκρουσης δύο μικρότερων, οι οποίοι συγχωνεύονται. Η βίαιη αυτή κοσμική συνάντηση έδωσε το έναυσμα για μία ενεργητική περίοδο αστρογένεσης, η οποία παρατηρείται τόσο στον συγχωνευόμενο πυρήνα, όσο και στις παλιρροϊκές «ουρές» από άστρα, αέρια και σκόνη που εκτείνονται για περισσότερα 50.000 έτη φωτός (φωτογρ. Hubble Legacy Archive, ESA, NASA).

π