Καλλιτεχνική αναπαράσταση του εξωπλανήτη Proxima b, του πλησιέστερου στην Γη εξωπλανήτη, ο οποίος περιφέρεται στην κατοικήσιμη ζώνη του Εγγύτατου του Κενταύρου, του πλησιέστερου στην Γη άστρου. Ο Εγγύτατος του Κενταύρου είναι ένας κόκκινος νάνος περίπου 4,2 έτη φωτός μακριά από την Γη και αποτελεί μέρος ενός τριπλού αστρικού συστήματος (φωτογρ. ESO/M. Kornmesser).

π