Οι γαλαξίες NGC 4038 και NGC 4039 είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αλληλεπιδρώντων γαλαξιών. Η βαρυτική διελκυστίνδα μεταξύ των δύο αυτών γαλαξιών διαρκεί αρκετές εκατοντάδες εκατ. χρόνια και είναι τόσο βίαιη που έχει εκτινάξει στο Διάστημα πολλά από τα άστρα τους, τα οποία σχηματίζουν μία αψίδα που τους ενώνει. Στην εικόνα αυτή, που ελήφθη από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, τα νέφη αερίων διακρίνονται χάρη στο ζωηρό κόκκινο και ροζ χρώμα τους, τα οποία περιβάλλουν περιοχές αστρογένεσης (οι φωτεινές γαλάζιες περιοχές). Αυτές, με τη σειρά τους σκιάζονται από νέφη σκόνης. Ο ρυθμός αστρογένεσης στους γαλαξίες Κεραίες χαρακτηρίζεται ως «εκρηκτικός» (φωτογρ. ESA/Hubble & NASA).

π