Το Ίδρυμα Ευγενίδου ζητεί Αρχαιολόγο - Μουσειολόγο για ιστορική έρευνα & τεκμηρίωση καθώς και για την οργάνωση τριών εκθέσεων στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

- Καταγραφή ιστορικών/παραδοσιακών σκαφών ιδιαίτερης πολιτισμικής σημασίας

- Ναυμαχία Ναβαρίνου

- Ναυμαχία Σαλαμίνας

Απαιτείται Πτυχίο Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές στην Μουσειολογία. Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε ανάλογη θέση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου η οποία δεν θα ξεπερνάει τους 18 μήνες.  Αποστολή βιογραφικών: projects@eef.edu.gr μέχρι τις 28 Ιουνίου 2020.

ιε