Η Ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων της Lloyd's List σας παρέχει άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση για τα τρέχοντα γεγονότα της Παγκόσμιας Ναυτιλίας και για ποικιλία θεμάτων όπως: δεξαμενόπλοια, εμπορευματοκιβώτια, στατιστικές λιμένων και στόλων, αλλά και ασφάλιση, υπεράκτιες βιομηχανίες, εφοδιαστική, παγκόσμιο εμπόριο και ναυτικό δίκαιο.

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου έχει εξασφαλίσει συνδρομή στη Lloyd's List και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους επισκέπτες της.

Επίσης, για τα ενδιαφερόμενα μέλη της, η Βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα ειδικής εγγραφής, ώστε να μπορούν να συνδέονται στη Lloyd's List online, από οπουδήποτε.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 210 – 9469631-632

νε