Βραδιές Βιβλίου. Αφιέρωμα στο βιβλίο: "Τι θα έβλεπε η Αλίκη στη χώρα των φυτών" του Γιάννη Μανέτα, την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011.

 ΠΛΗΡΕΣ ΔΕΛΤΙΟ

β