Εντυπωσιακό πανόραμα του νότιου ουρανού, όπως φαίνεται πάνω από το La Silla, το πρώτο αστεροσκοπείο του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου ESO στη Χιλή. Ο Γαλαξίας μας, συμπεριλαμβανομένης και της κεντρικής περιοχής του, εκτείνεται στον ουρανό, ενώ στο εμπρόσθιο τμήμα της εικόνας διακρίνεται το τηλεσκόπιο MPG/ESO [φωτογρ. ESO/José Francisco Salgado (josefrancisco.org)]. 

π