Το αστρικό σμήνος Cygnus OB2 σε σύνθετη εικόνα που ελήφθη με την βοήθεια των διαστημικών τηλεσκοπίων Chandra και Spritzer, καθώς και του επίγειου τηλεσκοπίου Isaac Newton. Σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 5.000 έτη φωτός και με συνολική μάζα περίπου 30.000 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του Ήλιου, το Cygnus OB2 είναι το πλησιέστερο στην Γη γιγάντιο αστρικό σμήνος, ενώ απαρτίζεται από αρκετές εκατοντάδες νεαρά, γιγάντια και υπέρθερμα άστρα (φωτογρ. Ακτίνες Χ: NASA/CXC/SAO/J.Drake et al, Υπέρυθρο: NASA/JPL-Caltech Ορατό: Univ. of Hertfordshire/INT/IPHAS).

π