Το γαλαξιακό σμήνος του Ηρακλή, περίπου 500 εκατ. έτη φωτός μακριά προς την κατεύθυνση του ομώνυμου αστερισμού, εμπεριέχει πολλούς σπειροειδείς γαλαξίες μικρής σχετικά ηλικίας, στο εσωτερικό των οποίων παρατηρείται μια «έξαρση» αστρογένεσης, ενώ διαθέτει ελάχιστους ελλειπτικούς γαλαξίες. Αυτή η εικόνα, που ελήφθη από το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου, αποκαλύπτει επίσης ότι πολλοί από τους γαλαξίες του σμήνους αλληλεπιδρούν βαρυτικά μεταξύ τους. Αυτό το διαγαλαξιακό «τανγκό» μεταξύ αλληλεπιδρώντων γαλαξιών οδηγεί αρχικά στη στρέβλωση της σπειροειδούς δομής τους και εν τέλει στη συγχώνευσή τους σε έναν μεγαλύτερο ελλειπτικό γαλαξία. Οι αστρονόμοι, λαμβάνοντας υπόψη την απουσία ελλειπτικών γαλαξιών, τον μεγάλο αριθμό «ενεργών» σπειροειδών γαλαξιών, στο εσωτερικό των οποίων παρατηρείται έντονη αστρογένεση, και τον μεγάλο αριθμό των γαλαξιών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, θεωρούν ότι το γαλαξιακό σμήνος του Ηρακλή έχει μικρή σχετικά ηλικία. Εκτός απ’ τους γαλαξίες του σμήνους, στο «υπόβαθρο» της φωτογραφίας διακρίνονται και ορισμένοι γαλαξίες, οι οποίοι βρίσκονται πολύ μακρύτερα, καθώς και αρκετά φωτεινά άστρα του Γαλαξία μας. Τέλος, ορισμένα μικρά και επιμήκη «αστρικά ίχνη» που διακρίνονται εδώ και εκεί αντιστοιχούν σε αστεροειδείς του Ηλιακού μας συστήματος, που άφησαν το φωτεινό τους «αποτύπωμα», καθώς διέσχιζαν την εικόνα στη διάρκεια της φωτογράφισης.

 

Credit: ESO/INAF-VST/OmegaCAM., OmegaCen/Astro-WISE/Kapteyn Institute

π