Το Ίδρυμα Ευγενίδου ζητά
Φυσικό 
για το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει: 

 1. Πτυχίο Φυσικής.
 2. Διάθεση για εκπαίδευση μαθητών. Επιθυμητή η εκπαιδευτική εμπειρία.
  Ανεπτυγμένες δεξιότητες στην προφορική και γραπτή επικοινωνία (π.χ. παρουσιάσεις σε κοινό, προετοιμασία ενημερωτικού υλικού, αρθρογραφία κ.λπ.), τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.
 3. Αναλυτική ικανότητα, δημιουργική σκέψη, φαντασία και ομαδικό πνεύμα.
 4. Διάθεση και ικανότητα για απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.
 5. Πολύ καλή ικανότητα στη χρήση Η/Υ και γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας.
 6. Διάθεση για ταξίδια.
 7. Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 8. Ημερομηνία γέννησης μετά το 1986.
 9. Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, ιδιαιτέρως σε συναφείς χώρους ή αντικείμενα και η εμπειρία σε παραγωγή και εκτέλεση πειραμάτων. 

Αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά) έως την 12η Σεπτεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
admin@eef.edu.gr.

ιε