Το Ίδρυμα Ευγενίδου ζητά:
Τεχνικό
για το Συνεδριακό του Κέντρο

 

Απαραίτητη η άριστη γνώση:

 • Λειτουργίας οπτικοακουστικού εξοπλισμού & υπολογιστών Συνεδριακού Κέντρου.
 • Συντήρησης οπτικοακουστικού εξοπλισμού, υπολογιστών και hardware γενικότερα.
 • Τεχνικής κάλυψης εκδηλώσεων.
 • Δημιουργίας και τεχνικής κάλυψης τηλεδιασκέψεων και ζωντανών μεταδόσεων (live streaming YouTube, ZOOM, Teams, WebEx κλπ.)

Απαιτείται:

 • Πτυχίο ανώτερης σχολής ή ΙΕΚ σχετικής με οπτικοακουστικά.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Γνώση βασικών στοιχείων hardware, υποστήριξης δικτύου υπολογιστών.
 • Γνώση πληροφορικής, Office 365, sound-video editors, Windows, MacOS, iOS & Android.
 • Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών.
 • Διαθεσιμότητα και ευελιξία ωραρίου.
 • Άριστη δεξιότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.

Αποστολή βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής έως την 20η Σεπτεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: admin@eef.edu.gr.

ιε