Το νεφέλωμα της Φλόγας στον αστερισμό του Ωρίωνα είναι η πρώτη εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεσκόπιο υπέρυθρων επισκοπήσεων VISTA, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στο Αστεροσκοπείο Paranal του ESO στη Χιλή. Ο πυρήνας του νεφελώματος, μία περιοχή έντονης αστρογένεσης, κρύβεται πίσω από νέφη σκόνης, που παρεμποδίζουν την παρατήρηση στο ορατό φάσμα. Με τη βοήθεια, όμως, του VISTA, που ανιχνεύει την υπέρυθρη ακτινοβολία, αποκαλύφθηκε στο κέντρο του ένα σμήνος νεαρών άστρων. Στην ίδια εικόνα διακρίνεται και το νεφέλωμα ανάκλασης NGC 2023 (ακριβώς κάτω από το κέντρο), όπως επίσης και το αχνό περίγραμμα του νεφελώματος «Κεφαλή Αλόγου» (κάτω και δεξιά) (φωτογρ. ESO/J. Emerson/VISTA. Ευχαριστίες: Cambridge Astronomical Survey Unit).

π