Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Ιδρύματος Ευγενίδου σύμβαση για την προμήθεια των εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/Π-Μ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 488.200,73€.

Η σύμβαση έρχεται σε συνέχεια της μακρόχρονης συνεργασίας του Ιδρύματος Ευγενίδου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. Μ 2111.1/2/99 ΚΥΑ (Β΄1168), κατά την οποία τα διδακτικά βιβλία ΑΕΝ εκδίδονται με ευθύνη και δαπάνες του Ιδρύματος Ευγενίδου και διατίθενται για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΑΕΝ σε τιμή εκδοτικού κόστους.

ιε