Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της επετειακής έκθεσης με τίτλο «Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης. 1821. Ο Αγώνας στη θάλασσα»,  η οποία συνδιοργανώθηκε από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και το Ίδρυμα Ευγενίδου εν όψει της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, με την προοπτική να συνεχίσει να προσφέρεται και μετά τη λήξη του επετειακού έτους λόγω της διαχρονικής αξίας του θέματος.

Επιχειρώντας ένα νοητό ταξίδι στις ναυτικές πολεμικές επιχειρήσεις της Επανάστασης του 1821, μέσα από τα τεκμήρια και τις πηγές, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και ελεύθερα διαδικτυακά εργαλεία, μιλάμε και γνωρίζουμε τις προσωπικότητες, τα καράβια, τον εξοπλισμό, τις ιδέες, τα γεγονότα και τη δράση των ηρώων του Αγώνα στη θάλασσα.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τα κριτήρια αξιολόγησης της πληροφορίας και των πηγών και να εντοπίσουν τις κατάλληλες πληροφορίες για να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερωτήματα που αναδεικνύουν τα πρόσωπα του Αγώνα και σημαντικές στιγμές από τη δράση τους.

Τρία ενδεικτικά πρόσωπα αποτελούν τις βασικές θεματικές ενότητες, τον κορμό πάνω στον οποίο βασίζεται κάθε πρόγραμμα. Για τους μαθητές Δημοτικού έχουν επιλεγεί ευρέως γνωστοί ήρωες, ενώ για τους μαθητές Γυμνασίου, πρόσωπα λιγότερο διαδεδομένα, με εξίσου όμως μεγάλη συνεισφορά στον αγώνα στη θάλασσα.  Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με πληροφορίες σχετικές με την ζωή αυτών των προσώπων, με τους τρόπους επικοινωνίας (σενιάλα), με τα πλοία του Αγώνα και τις σημαντικές ναυμαχίες στις οποίες συμμετείχαν. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται μόνο online.

β