Οι συμμετέχοντες εισάγονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδικών εφέ ταινιών και των ψηφιακών κινουμένων σχεδίων (digital animation).

Μαθαίνουν τις βασικές τεχνικές της τρισδιάστατης 
μοντελοποίησης και τις ιδιαιτερότητες που διακρίνουν την κάθε μία από αυτές.

Γνωρίζουν το λογισμικό δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων 
Blender  και τέλος καλούνται να δημιουργήσουν τα δικά τους ειδικά εφέ και να δώσουν κίνηση σε έναν ψηφιακό χαρακτήρα.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

- Γνωριμία με τον κλάδο της τρισδιάστατης μοντελοποίησης
- Γνωριμία με προγράμματα (software) για την δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων
- Ενεργός συμμετοχή και ομαδική εργασία
- Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και δημιουργικότητας
- Ολοκλήρωση ενός Project 

Πρόσθετο υλικό

Δημιουργήστε 3D γραφικά και Animation με το Blender 3D. Αλεξανδρούπολη: Αχτίδα, 2016. ISBN: 9786188289109

Kerlow Isaac Victor, The Art of 3D Computer Animation and Effect. Wiley, 2009. ISBN: 9780470084908 2009

Steve Roberts. Character animation: 2D Skills for Better 3D. Focal Press, 2007. ISBN: 9780240520544

Steve Roberts. Character animation in 3D. Focal Press, 2004. ISBN: 9780240516653

Van Gumster Jason, Blender for Dummies. Wiley, 2011. ISBN: 9780470584460

Blender tutorials. < https://www.blender.org/support/tutorials/> [Πρόσβαση στις 11/7/2019]

Σημείωση:
Το τρισδιάστατο μοντέλο του αστροναύτη που φαίνεται στην φωτογραφία είναι σχεδιασμένο από τον CryptoGames και βρίσκεται στον σύνδεσμο model sketchfab.

utl