Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τι σημαίνει σχεδιασμός, από την ιδέα μέχρι την κατασκευή ενός αντικειμένου, μέσω της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Μαθαίνουν πώς λειτουργούν οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές και εκτυπώνουν το αντικείμενο που θα σχεδιάσουν σε κατάλληλο σχεδιαστικό πρόγραμμα.

Πρόσθετο υλικό:

Μουρατίδης Γιάννης, Ταξίδια στο μέλλον. χ.τ.: χ.έ., c2016

Παπαθανάσης Ηλίας, "Η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης", Περισκόπιο της επιστήμης, 1/10/2005, no. 297, p. 54-65 

Evans BrianPractical 3D printers: [the science and art of 3D printing]. s.l.: Apress, c2012  ISBN: 9781430243922

Frauenfelder MarkMake: ultimate guide to 3D printing. s.l.: O'Reilly, c2012

Lipson HodFabricated: the new world of 3D printing. s.l.: Wiley, c2013 ISBN: 9781118350638

Segerman HenryVisualizing mathematics with 3D printing. s.l.: University Press, 2016 ISBN: 9781421420356

utl