ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title= ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ title=
18
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Ανακαλύπτοντας τις Πλανηταριακές παραστάσεις στη Βιβλιοθήκη μας

β

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. εκπαιδευτικά προγραμμάτα

Ανακαλύπτοντας τις Πλανηταριακές παραστάσεις στη Βιβλιοθήκη μας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με το Πλανητάριο | Ηλικίες: 13-18

Ημέρες & ώρες σχολείων

09:30

Ημέρες & ώρες σχολείων

09:30
Ανακαλύπτοντας τα εκθέματα του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας στη Βιβλιοθήκη μας

β

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. εκπαιδευτικά προγραμμάτα

Ανακαλύπτοντας τα εκθέματα του Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας στη Βιβλιοθήκη μας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας | Ηλικίες: 13-18

Ημέρες & ώρες σχολείων

12:00