Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προέκυψε κατόπιν συνεργασίας της Βιβλιοθήκης και του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό προετοιμάζει τους μαθητές και τις μαθήτριες για την καλύτερη κατανόηση της πλανηταριακής παράστασης «Διαστημικές καταιγίδες και Βόρειο Σέλας».

Οι μαθητές/τριες πριν την παρακολούθηση της συγκεκριμένης πλανηταριακής παράστασης καλούνται στους χώρους της Βιβλιοθήκης για να διερευνήσουν επιλεγμένα θέματα που συνδέονται με το περιεχόμενό της, έχοντας ως έναυσμα ερωτήματα που κεντρίζουν τη σκέψη, όπως:

«Πώς σχηματίζεται το Πολικό σέλας;», «Πώς εκδηλώνεται η Ηλιακή δραστηριότητα;», «Τι είναι οι ηλιακές κηλίδες, οι στεμματικές εκτινάξεις μάζας και ο ηλιακός κύκλος;», «Πώς προστατεύεται ο πλανήτης μας από τις εξάρσεις της ηλιακής δραστηριότητας και τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσουμε στη Γη κατά τη διάρκεια των ισχυρότερων ηλιακών εκρήξεων;». 

Με τον τρόπο αυτόν επίσης, οι μαθητές/τριες προσεγγίζουν πολύπλευρα την ερευνητική διαδικασία και τη μάθηση.

β