Μέσα από τη μελέτη του ανθρώπινου σώματος, οι μαθητές βλέπουν τα χαρακτηριστικά των κυττάρων και εξοικειώνονται με τα βιολογικά φαινόμενα.

Παρατηρώντας και συγκρίνοντας κύτταρα, ιστούς, βιολογικά συστήματα και οργανισμούς, οι μαθητές μελετούν την ανατομία του ανθρώπινου σώματος.  

Μέσα από μία σειρά επιλεγμένων πειραμάτων, μαθαίνουν για τις βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και συσχετίζουν τη δομή των κυττάρων με τη λειτουργία τους. Μαθαίνουν για τις βασικές τροφές, ανιχνεύουν τα βασικά συστατικά τους, βλέπουν γιατί οι τροφές που έχουν πολλά συντηρητικά δεν αλλοιώνονται, «φτιάχνουν» παγωτό από υγρό άζωτο και παρατηρούν πώς η συχνότητα της μουσικής επηρεάζει τη γεύση.  

Τέλος, εξερευνούν το κυκλοφορικό σύστημα, μαθαίνουν για τις ομάδες αίματος και τα δακτυλικά αποτυπώματα και παρατηρούν το μόριο του DNA.

Ενότητες

1. Κύτταρο – Δομή και λειτουργία
2. Απομόνωση DNA
3. Πεπτικό Σύστημα – Βιομόρια τροφών
4. Κυκλοφορικό Σύστημα – Ομάδες αίματος
5. Μικροοργανισμοί – Ανοσοποιητικό σύστημα - Αντιβιοτικά
6. Εξέλιξη - Αναπαραγωγή

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία της δομής, λειτουργίας και αλληλεπίδρασης των κυττάρων.
Αναγνώριση της εξελικτικής διαδικασίας στις μορφές ζωής.
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο.
Σύνδεση με την καθημερινότητα.
Βιωματική μάθηση.

ath