Οι μαθητές παρατηρούν τη λειτουργία των διαφορετικών ιστών και την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανατομικών συστημάτων.

Παρατηρώντας και συγκρίνοντας κύτταρα, ιστούς, βιολογικά συστήματα και οργανισμούς, οι μαθητές μελετούν την ανατομία του ανθρώπινου σώματος. Παρακολουθώντας τα πειράματα βλέπουν τις βασικές λειτουργίες των οργανισμών και συσχετίζουν την δομή με την λειτουργία των κυττάρων. 

Μεταξύ άλλων, μαθαίνουν για το πεπτικό σύστημα και τα ένζυμά του, τα βακτήρια του στόματος, τη λειτουργία του συκωτιού και τα συστατικά των τροφών και ανιχνεύουν τη βιταμίνη C.  

Τέλος, μέσω των πειραμάτων, οι μαθητές απαντούν σε καθημερινά ερωτήματα όπως: πού βρίσκεται το DNA, πώς καθορίζονται οι ομάδες αίματος και πώς δρουν τα αντιβιοτικά.

Ενότητες

1. Μικροσκοπική παρατήρηση ιστών. 
2. Αναγνώριση διαφορετικών κυττάρων. 
3. Απομόνωση DNA. 
4. Πεπτικό σύστημα – συστατικά τροφών. 
5. Κυκλοφορικό και αναπνευστικό σύστημα. 
6. Νευρικό σύστημα. 
7. Ανοσοποιητικό σύστημα – μικροοργανισμοί. 
8. Αναπαραγωγικό σύστημα. 
9. Εξέλιξη.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με τη δομή, τη λειτουργία και την αλληλεπίδραση των κυττάρων. 
Αναγνώριση της εξελικτικής διαδικασίας στις μορφές ζωής.  
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση.

ath