Οι μαθητές/τριες παρατηρούν τα βασικά χαρακτηριστικά του κυττάρου και μέσα από την μελέτη των ανθρώπινων ανατομικών συστημάτων συσχετίζεται η δομή με τη λειτουργία τους.

Μία σειρά επιλεγμένων πειραμάτων έρχεται για να μεταφέρει το μάθημα της Βιολογίας από τα θρανία στο αμφιθέατρο και από το σχολικό βιβλίο ζωντανά μπροστά στα μάτια των μαθητών/τριών.

Οι μαθητές/τριες παρατηρούν και συγκρίνουν κύτταρα, βιολογικά συστήματα και οργανισμούς. Μελετούν την ανατομία του ανθρώπινου σώματος γνωρίζοντας τις βασικές του λειτουργίες, συσχετίζουν τη δομή των κυττάρων με τη λειτουργία τους, μαθαίνουν ποιες είναι οι βασικές τροφές και ανιχνεύουν τα κύρια συστατικά τους.

Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις διάφορες ουσίες για να γράψουμε ένα μυστικό μήνυμα; Να ξεγελάσουμε τις αισθήσεις μας; Είναι δυνατόν η μουσική να επηρεάσει τη γεύση μας;

Δώστε απαντήσεις στα παραπάνω, καθώς και σε άλλα ερωτήματα, διαδραστικά και με τον πιο ενδιαφέροντα τρόπο.

Ενότητες

1. Κύτταρο – Δομή και λειτουργία.
2. Μικροσκοπική παρατήρηση ιστών.
3. Πεπτικό Σύστημα – Βιομόρια τροφών.
4. Συστατικά τροφών.
5. Ουροποιητικό Σύστημα (*Λύκειο).
6. Κυκλοφορικό Σύστημα – Ομάδες αίματος (*Λύκειο).
7. Αναπνοή και Ενέργεια.
8. Μικροοργανισμοί – Ανοσοποιητικό σύστημα.
9. Αντιβιοτικά (*Λύκειο).
10. Εξέλιξη - Αναπαραγωγή.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με τη δομή, τη λειτουργία και την αλληλεπίδραση των κυττάρων.
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα.

Βιβλιογραφία – Πρόσθετο υλικό

  1. Μαυρικάκη Ε., Γκούβα Μ., Καμπούρη Α. Βιολογία Α’ Γυμνασίου. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 0212100090120123
  2. Συλλογικό έργο. Βασικές αρχές κυτταρικής βιολογίας. ISBN:9789603993896
  3. Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A. D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. Essential Cell Biology. 3rd Edition, ISBN-13:978-0815341291
  4. Bybee R. W. Teaching Secondary School Science: Strategies for Developing Scientific Literacy. 9th Edition. ISBN-13: 978-0132304504
  5. Mader S., Windelspecht M., Biology, 13th Edition, ISBN-13:978-1259824906
  6. Simon E. J. Επιμέλεια Γιώργος Μίνος. Βιολογία: Βασικές έννοιες. 1η Έκδοση. ISBN 9789605830779
  7. Urry L. A., Cain M. L., Wasserman S. A., Minorsky P. V., Reece J.B. Campbell Biology, 11th Edition, ISBN-13:978-0134093413

Για το Λύκειο επιπλέον

  1. Καστορίνης Α., Κωστάκη – Αποστολοπούλου Μ., Μπαρώνα Μάμαλη Φ., Περάκη Β., Πιαλόγλου Π. Βιολογία Α’ Γενικού Λυκείου. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 9789600606454
  2. Κουσουλάκος Σ.Λ. Εισαγωγή στην αναπτυξιακή Βιολογία και Ιστολογία. ISBN-13: 9789603943129
  3. Fowler S., Roush R., Wise J. Concepts of Biology. ISBN-13: 978-1680921021.

κετ