Γνωριμία με την ύλη και τις ιδιότητές της.

Με την συμμετοχή τους στα πειράματα οι μαθητές παίρνουν μέρος σε ένα ταξίδι γνωριμίας με την ύλη.

Έρχονται σε επαφή με τις φυσικές και χημικές αρχές της ατομικής θεωρίας και εξερευνούν έννοιες όπως τα άτομα και τα μόρια, τα στοιχεία οι χημικές ενώσεις.

Γνωρίζουν ιδιότητες της ύλης μέσα από εντυπωσιακά πειράματα και συγκεκριμένα πώς ένα στερεό μέταλλο λιώνει στα χέρια μας και πώς δημιουργείται ατμός από ξηρό πάγο.
Στην συνέχεια, ανακαλύπτουν και εξοικειώνονται με την έννοια της πυκνότητας των αερίων. Γνωρίζουν τι είναι διάλυμα και τι μείγμα και παρακολουθούν πώς γίνεται η χρωματογραφία σε μαύρο μελάνι, δηλαδή ο διαχωρισμός του μείγματος σε χρώματα.

Τέλος, βλέπουν πώς δημιουργείται το εντυπωσιακό «ουράνιο τόξο νερού» προσθέτοντας κόκκινο λάχανο σε διαλύματα.

Ενότητες

  1. Άτομα/Μόρια/Ιόντα.
  2. Χημικά στοιχεία/Περιοδικός Πίνακας.
  3. Χημικές ενώσεις/Μείγματα.
  4. Ιδιότητες της ύλης (Όγκος/Μάζα/Πυκνότητα).
  5. Διαλύματα και διαλυτότητα.
  6. Οξέα/Βάσεις/Άλατα.
  7. Μέτρηση pH και Δείκτες.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Επεξήγηση και αποσαφήνιση θεμελιωδών εννοιών της ατομικής θεωρίας.  
Σύνδεση μικροσκοπικών φαινομένων και μακροσκοπικών ιδιοτήτων της Χημείας. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση.

ath