Η γνωριμία με την ύλη και τις ιδιότητές της.

Παρακολουθώντας τα πειράματα οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα ταξίδι γνωριμίας με την ύλη και εξερευνούν έννοιες όπως τα άτομα και τα μόρια, τα στοιχεία και τις χημικές ενώσεις.

Αρχικά, εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις ιδιότητες της ύλης, γνωρίζουν τι είναι διάλυμα και τι μείγμα και βλέπουν στερεά υλικά να λιώνουν στο χέρι και εντυπωσιακά πειράματα σχετικά με τον χωρισμό μειγμάτων στα συστατικά τους.

Στη συνέχεια, εξοικειώνονται με τις βασικές χημικές ομάδες όπως οξέα, βάσεις και άλατα, μέταλλα και αμέταλλα. Γνωρίζουν τους δείκτες και το pH, βλέπουν πώς δημιουργείται «το ουράνιο τόξο νερού» και πώς ένα ποτήρι με ροζ υγρό μπορεί να αποχρωματιστεί με τον αέρα. Επίσης μαθαίνουν έννοιες όπως αυτή της χημικής κινητικής και της χημικής ισορροπίας, παρακολουθώντας μεταξύ άλλων το εντυπωσιακό πείραμα «Ρολόι του Ιωδίου».

Συγκεκριμένα, παρατηρούν την επαναλαμβανόμενη μετατροπή ενός υγρού από άχρωμο σε μωβ και αντίστροφα.

Ενότητες

  1. Άτομα/Μόρια/Ιόντα/Υποατομικά σωματίδια.
  2. Χημικά στοιχεία/ Περιοδικός Πίνακας.
  3. Χημικές ενώσεις/Μείγματα.
  4. Ιδιότητες της ύλης (Όγκος/Μάζα/Πυκνότητα).
  5. Διαλύματα και διαλυτότητα.
  6. Οξέα/Βάσεις/Άλατα.
  7. Μέτρηση pH και Δείκτες.
  8. Χημική Ισορροπία και Χημική κινητική.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Επεξήγηση και αποσαφήνιση θεμελιωδών εννοιών της ατομικής θεωρίας.  
Σύνδεση μικροσκοπικών φαινομένων και μακροσκοπικών ιδιοτήτων της Χημείας.  
Σύνδεση με τηνκαθημερινότητα.  
Βιωματική μάθηση

ath