Προγραμματισμός ενός ρομπότ Arduino ώστε να αποφεύγει εμπόδια.

Οι μαθητές/τριες γνωρίζουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που αποτελούν ένα τροχοφόρο ρομποτικό όχημα και εξοικειώνονται με τον προγραμματισμό του.

Τελικός στόχος του εργαστηρίου είναι να προγραμματίσουν το ρομπότ ώστε να πλοηγείται στον χώρο, αποφεύγοντας πιθανά εμπόδια στη διαδρομή του, με την βοήθεια κατάλληλων αισθητήρων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με τις βασικές έννοιες της Ρομποτικής.
Ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης.
Απόκτηση γνώσεων προγραμματισμού, Μαθηματικών και σχεδίασης.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων: ομαδική εργασία, συνεργατικότητα, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα.

Εξοπλισμός

Ρομπότ βασιζόμενο σε Arduino, υπολογιστές, περιβάλλον προγραμματισμού BlocklyDuino (για Δημοτικό), περιβάλλον ανάπτυξης Arduino IDE (για Γυμνάσιο/Λύκειο)

Πρόσθετο υλικό

κετ