Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με τον μικροελεγκτή και τον τρόπο χρήσης του.

Εξοικειώνονται με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρειάζεται κάποιος για μία πειραματική κατασκευή και έτσι φτιάχνουν το πρώτο τους κύκλωμα.

Τέλος, προγραμματίζοντας την πλακέτα Arduino, βλέπουν πώς μπορεί να ελέγξει αυτό το κύκλωμα, το οποίο στη συνέχεια, με φαντασία και πειραματισμό, τροποποιούν.

Πρόσθετο υλικό:

Παπάζογλου Παναγιώτης Μ., Ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino: ένας πλήρης οδηγός για το Arduino & ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη εφαρμογών STEM,  2η έκδ.. Τζιόλας, c2018, ISBN: 978-960-418-550-4

Lowe Doug, Electronics all in one For Dummies. s.l.: Wiley, 2011, ISBN: 978-111-815-929-3

Margolis Michael, Arduino Cookbook. s.l.: Sebastopol Calif., 2012, ISBN: 978-144-931-387-6

Warren John-David, Adams Josh, Molle Harald, Arduino robotics, [επιμ.] Michelle Lowman & James Markham. s.l.: Apress, 2011, ISBN: 978-143-023-183-7

Arduino. <https://www.arduino.cc/> 

utl