Γνωριμία των μαθητών με βασικές έννοιες της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας.

Παρακολουθώντας τα πειράματα οι μαθητές εισάγονται στην έννοια της ενέργειας και την αρχή διατήρησής της.

Γνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές ενέργειας και τις χρήσεις τους, ενώ παράλληλα διερευνούν την μετατροπή της από μία μορφή σε μία άλλη ή τη μεταφορά της από ένα σώμα σε ένα άλλο.

Τέλος, ανακαλύπτουν τις κύριες πηγές ενέργειας των έμβιων όντων εξετάζοντας τις διαφορές στον τρόπο θρέψης και μεταβολισμού μεταξύ φυτικών και ζωικών οργανισμών.

Ενότητες

Μορφές Ενέργειας (Θερμική, Φωτεινή, Χημική, Κινητική, Δυναμική, Ηλεκτρική).
Μετατροπή ενέργειας.
Χρήσεις ενέργειας.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ενέργεια και ζωντανοί οργανισμοί.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία των μαθητών με την έννοια της ενέργειας. 
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση.

ath