Γνωριμία των μαθητών/τριών με βασικές έννοιες της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας.

Μία σειρά επιλεγμένων πειραμάτων έρχεται για να εξοικειώσει τους/τις μαθητές/τριες των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού με την έννοια της ενέργειας και την αρχή διατήρησής της.

Οι μαθητές/τριες γνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές ενέργειας και τις χρήσεις τους, ενώ παράλληλα διερευνούν την μετατροπή της από μία μορφή σε μία άλλη ή τη μεταφορά της από ένα σώμα σε ένα άλλο.

Τέλος, ανακαλύπτουν τις κύριες πηγές ενέργειας των έμβιων όντων εξετάζοντας τις διαφορές στον τρόπο θρέψης και μεταβολισμού μεταξύ φυτικών και ζωικών οργανισμών.

Ενότητες

1. Μορφές Ενέργειας (Θερμική, Φωτεινή, Χημική, Κινητική, Δυναμική, Ηλεκτρική).
2. Μετατροπή ενέργειας.
3. Χρήσεις ενέργειας.
4. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
5. Ενέργεια και ζωντανοί οργανισμοί

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία των μαθητών/τριών με την έννοια της ενέργειας.
Ανάδειξη πολύπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο.
Σύνδεση με την καθημερινότητα.

Πρόσθετο υλικό

  1. Αποστολάκης Ε.Γ., Παναγοπούλου Ε., Σάββας Σ., Τσαγλιώτης Ν., Πανταζής Γ., Σωτηρίου Σ., Τόλιας Β., Τσαγκογέωργα Α., Καλκάνης Γ. Φυσικά Ε’ Δημοτικού. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 100000011001973
  2. Αποστολάκης Ε.Γ., Παναγοπούλου Ε., Σάββας Σ., Τσαγλιώτης Ν., Πανταζής Γ., Σωτηρίου Σ., Τόλιας Β., Τσαγκογέωργα Α., Καλκάνης Γ. Φυσικά Στ’ Δημοτικού. ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. ISBN: 0211001780120120
  3. Μαλεβήτη E. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. SBN13: 9789605461072

κετ