Με την περιήγησή τους στους χώρους της Έκθεσης, οι μαθητές / τριες παρατηρούν, εξερευνούν και γνωρίζουν βασικές επιστημονικές αρχές, μαθηματικές έννοιες, αλλά και τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Με τη βοήθεια των οδηγιών που παρέχονται σε κάθε έκθεμα, οι μαθητές / τριες παρατηρούν, πειραματίζονται και εξοικειώνονται τόσο με κλασσικά φαινόμενα που μαθαίνουν στο σχολείο, όσο και με σύγχρονες εφαρμογές των τομέων της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και της Ρομποτικής. 

Μέσω των διαδραστικών εκθεμάτων Φυσικής εξετάζουν την επιταχυνόμενη κίνηση και την ελεύθερη πτώση, δημιουργούν στάσιμα και ηχητικά κύματα, μελετούν τον τρόπο και τις αρχές λειτουργίας κινητήρων και δυναμό και κατανέμουν αποτελεσματικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ένα νησί.

Μέσα από τα εκθέματα Χημείας και Βιολογίας δημιουργούν χημικές ενώσεις με τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα, γνωρίζουν τα δομικά συστατικά της ζωής, όπως το DNA και το κύτταρο, εξετάζουν τον μικρόκοσμο με μικροσκόπια επαγγελματικού τύπου και μελετούν λειτουργίες, στις οποίες στηρίζεται η ζωή όπως η φωτοσύνθεση και η αναπνοή. 

Εξερευνούν τον μαγικό κόσμο των Μαθηματικών, λύνοντας έξυπνους μαθηματικούς γρίφους και γνωρίζοντας τόσο βασικές μαθηματικές έννοιες, όπως τον αριθμό π και το πυθαγόρειο θεώρημα, όσο και σύγχρονους τομείς των μαθηματικών, όπως τις μη-ευκλείδειες γεωμετρίες και την Τοπολογία.

Εξοικειώνονται με την Πληροφορική, παρατηρώντας την εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και πειραματίζονται με τη δομή, τη λειτουργία και τον τρόπο προγραμματισμού τους. Δοκιμάζουν οι ίδιοι τις δυνατότητές τους, λύνουν αλγοριθμικά προβλήματα και γνωρίζουν τις διάφορες μεθόδους της κρυπτογραφίας. 

Έρχονται σε επαφή με τη Ρομποτική, προγραμματίζουν ρομπότ, γνωρίζουν τα διάφορα είδη αισθητήρων που χρησιμοποιούνται και βλέπουν πώς η σύγχρονη αυτή τεχνολογία αποκτά εφαρμογές στη βιομηχανία. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Εξοικείωση με βασικές επιστημονικές αρχές και μαθηματικές έννοιες. 
Γνωριμία με σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες και νέες τεχνολογίες. 
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση. 

ath