Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στην έννοια της επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality).

Μέσα από αποσπάσματα video και συζήτηση, οι συμμετέχοντες θα αντιληφθούν τη διάκριση μεταξύ πραγματικότητας, εικονικής και επαυξημένης.

Πάντα με τη χρήση αποσπασμάτων video ενημερώνονται για το εύρος των εφαρμογών αυτής της τεχνολογίας και στη συνέχεια καλούνται να δημιουργήσουν τη δική τους εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας.

Πρόσθετο υλικό:

Νικολαΐδης Δημήτρης, «Επαυξημένη πραγματικότητα: πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητες των αισθήσεων», Περισκόπιο της επιστήμης, 1/3/2003, no. 270, p. 50-61

Αλγοριθμικά θέματα ασύρματων δικτύων: Επαυξημένη πραγματικότητα και εφαρμογές στον πολιτισμό. <https://eclass.upatras.gr/modules/units/?course=CULTURE160&id=5513>

Γραφικά και εικονική πραγματικότητα: Κεφάλαιο 10: Επαυξημένη πραγματικότητα. <http://repfiles.kallipos.gr/html_books/50/Chapter_10/index.html>

utl