Γνωριμία με τη δομή και τις αλληλεπιδράσεις ενός οικοσυστήματος και η μελέτη βασικών διαδικασιών, όπως η φωτοσύνθεση και η ζύμωση.

Τι είναι ένα οικοσύστημα; Τι αλληλεπιδράσεις δημιουργούνται μέσα σε αυτό; Τι είναι η ώσμωση και ποια η σημασία της πλασματικής μεμβράνης σε αυτή;

Η Βιολογία στη Φύση αποτελεί μια συλλογή πειραμάτων που στοχεύει τόσο να συμπληρώσει το μάθημα της σχολικής Βιολογίας για μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου, όσο και να το ενισχύσει, πραγματοποιώντας τη μετάβαση από το βιβλίο στο ζωντανό πείραμα και τη βιωματική μάθηση.

Στα πλαίσια του προγράμματος εξερευνάται η σημασία του νερού, η δομή του εδάφους και η διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν τους τρόπους με τους οποίους το νερό φιλτράρεται από διαφορετικούς τύπους εδάφους, ενώ μέσα από εντυπωσιακά πειράματα για τη ζύμωση μελετούν τους μικροοργανισμούς, τη θέση τους μέσα σε ένα οικοσύστημα και τη σημασία των ενζύμων τους.

Ενότητες

1. Φυτικό κύτταρο - Ιδιαιτερότητες
2. Ώσμωση
3. Μεταφορά Ουσιών
4. Φωτοσύνθεση
5. Χλωροφύλλη – Χρωματογραφία (*Λύκειο)
6. Δομή Εδάφους
7. Οικοσύστημα
8. Μικροοργανισμοί
9. Ζύμωση
10. Απορρυπαντικά (*Λύκειο)
11. Περιβάλλον – Ανακύκλωση

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με την έννοια του οικοσυστήματος και των τροφικών πλεγμάτων. 
Η παρατήρηση της δράσης των ενζύμων. 
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση.

κετ