Γνωριμία με τη δομή και τις αλληλεπιδράσεις ενός οικοσυστήματος και η μελέτη βασικών διαδικασιών, όπως η φωτοσύνθεση και η ζύμωση.

Οι μαθητές γνωρίζουν την έννοια του οικοσυστήματος και βλέπουν τις αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται μέσα σε αυτό. Εξερευνούν τη σημασία του νερού, τη δομή του εδάφους και τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.  

Συγκεκριμένα, οι μαθητές γνωρίζουν τον κύκλο του νερού, πώς αυτό εξατμίζεται και πώς δημιουργείται η βροχή. Παρατηρούν πώς οι ρίζες των φυτών φιλτράρουν το νερό σε διαφορετικούς τύπους εδάφους π.χ. ρίχνοντας νερό σε σκέτο χώμα, σε χώμα αναμεμειγμένο με φύλλα και σε χώμα με γκαζόν, και βλέπουν σε ποια περίπτωση το νερό είναι πιο καθαρό.  

Στη συνέχεια, απαντούν σε κοινές καθημερινές απορίες, όπως πώς βλέπουν τα ζώα, πώς προσαρμόζονται στο περιβάλλον τους και πώς κατατάσσουμε τους οργανισμούς σε κατηγορίες. 

Τέλος, μέσα από εντυπωσιακά πειράματα για τη ζύμωση θα μελετηθούν οι μικροοργανισμοί, η θέση τους στο οικοσύστημα και η σημασία των ενζύμων τους. Έτσι, οι μαθητές αντιλαμβάνονται πώς λειτουργούν τα ένζυμα στα απορρυπαντικά και τις τροφές και γιατί τα χρειαζόμαστε ώστε να διώξουμε αποτελεσματικά έναν λεκέ.

Ενότητες

1. Το νερό και η σημασία του. 
2. Το έδαφος. 
3. Οικοσύστημα – τροφικά πλέγματα. 
4. Φωτοσύνθεση. 
5. Προσαρμογή στο περιβάλλον – εξέλιξη. 
6. Μικροοργανισμοί. 
7. Ένζυμα. 
8. Περιβάλλον.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με την έννοια του οικοσυστήματος και των τροφικών πλεγμάτων. 
Η παρατήρηση της δράσης των ενζύμων. 
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση.

ath