Ανακαλύψτε την επιστήμη της Χημείας, φτιάχνοντας πολλές διαφορετικές… χλαπάτσες!

Η επιστήμη της χλαπάτσας είναι η Χημεία! Πρόκειται για την επιστήμη που μελετά την φύση ενός υλικού (στερεό, υγρό, αέριο) και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μορίων όταν φέρνουμε σε επαφή διάφορα υλικά. Σε αυτό το εργαστήριο παιδιά από 6 έως 12 ετών, θα έρθουν σε επαφή με την επιστήμη της Χημείας φτιάχνοντας χλαπάτσες!

- Πώς μπορούμε να φτιάξουμε μία διάφανη χλαπάτσα;
- Τι σχέση μπορεί να έχει μία χλαπάτσα με τον φωσφορισμό και τον μαγνητισμό;
- Πώς μπορεί να γίνει μία χλαπάτσα πιο μαλακή;

Τις απαντήσεις θα μας δώσει το εργαστήριο χλαπάτσας, στο οποίο τα παιδιά, αναλαμβάνοντας ρόλο Χημικού θα γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο της Χημείας με έναν διασκεδαστικό τρόπο!

Θα ανακαλύψουν την σημασία του πολυμερισμού στον σχηματισμό ουσιών αλλά και τις μαγνητικές ιδιότητες του σιδήρου. Τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία από υλικά, θα λερώσουν τα χέρια τους, θα πειραματιστούν, και θα εξοικειωθούν με τις μετρήσεις υλικών και τις αναμείξεις διαλυμάτων διαπιστώνοντας τη σημασία που έχουν για την τελική σύσταση ενός μείγματος, δηλαδή μιας πετυχημένης χλαπάτσας!

Στόχος του εργαστηρίου είναι να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να κάνουν πειράματα, να παρατηρήσουν επιστημονικά φαινόμενα και να εξηγήσουν τον κόσμο μέσα από την επιστήμη της Χημείας.

Για την συμμετοχή σας στο εργαστήριο είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής/υπεύθυνης δήλωσης και η αποστολή της στο logistics@eef.edu.gr.

κετ