Γνωριμία με το φως και τις ιδιότητές του.

Με αφετηρία τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και μαθηματικούς και μέσα από μία σύντομη ιστορική αναδρομή, οι μαθητές γνωρίζουν την εξέλιξη της μελέτης του φωτός και ανακαλύπτουν την φύση του και τις ιδιότητές του.  

Παρακολουθώντας τα πειράματα οι μαθητές βλέπουν πώς γίνεται η ανάλυση του λευκού φωτός στο ουράνιο τόξο, ανακαλύπτουν ότι το φως είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και απαντούν σε καθημερινά ερωτήματα όπως εάν έχουν τα αντικείμενα γύρω μας χρώμα. 

Έπειτα, οι μαθητές εξερευνούν την κυματική και σωματιδιακή φύση του φωτός μέσα από φαινόμενα όπως η ανάκλαση, η διάθλαση, η πόλωση, η περίθλαση, η συμβολή και η απορρόφηση ακτινοβολίας.  

Τέλος, ανακαλύπτουν τα εγκάρσια κύματα και την συμβολή των κυμάτων και βλέπουν πώς γίνεται η απορρόφηση και η εκπομπή ακτινοβολίας.  

Ενότητες

 1. Η μελέτη της συμπεριφοράς του φωτός και των ιδιοτήτων του από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και μαθηματικούς. 
 2. Πειράματα: ανάκλαση, διάχυση, διάθλαση, ολική εσωτερική ανάκλαση και σκέδαση. 
 3. Ο Νεύτωνας και η ανάλυση του λευκού φωτός στα χρώματα του ουράνιου τόξου. 
 4. Η κυματική φύση του φωτός. 
 5. Πειράματα: Πόλωση, περίθλαση και συμβολή. 
 6. Γιατί ο ουρανός είναι μπλε τη μέρα και κόκκινος κατά το ηλιοβασίλεμα; Το φαινόμενο της σκέδασης. 
 7. Maxwell: Το φως είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα. 
 8. Πειράματα: εγκάρσια κύματα και η συμβολή των κυμάτων. 
 9. Πείραμα Hertz. 
 10. Πείραμα απορρόφησης και εκπομπής ακτινοβολίας. 
 11. Πώς βλέπουμε; 
 12. Η αντίληψη των χρωμάτων. 
 13. Έχουν τα αντικείμενα γύρω μας χρώμα;

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με το φως και τις ιδιότητες του. 
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση.

ath