Γνωριμία με το φως και τις ιδιότητές του.

Με αφετηρία τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και μαθηματικούς και μέσα από μία σύντομη ιστορική αναδρομή, οι μαθητές γνωρίζουν την εξέλιξη της μελέτης του φωτός και ανακαλύπτουν τη συμπεριφορά του κατά την αλληλεπίδρασή του με την ύλη.  

Παρακολουθώντας τα πειράματα οι μαθητές εξερευνούν φαινόμενα όπως η ανάκλαση, η διάθλαση και η σκέδαση. Ανακαλύπτουν τα χρώματα της ίριδας, καθώς και τη συμπεριφορά των φακών και των κατόπτρων.  

Τέλος, κατά την διάρκεια των πειραμάτων οι μαθητές απαντούν σε καθημερινά ερωτήματα όπως: πώς βλέπουμε, πώς αντιλαμβανόμαστε τα χρώματα και γιατί ο ουρανός είναι μπλε τη μέρα και κόκκινος κατά το ηλιοβασίλεμα.

Ενότητες

  1. Η μελέτη της συμπεριφοράς του φωτός και των ιδιοτήτων του από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους και μαθηματικούς. 
  2. Πειράματα: ανάκλαση, διάθλαση, διάχυση, ολική εσωτερική ανάκληση, σκέδαση. 
  3. Ταχύτητα του φωτός και χρόνος παρέλευσης. 
  4. Ο Νεύτωνας και η ανάλυση του λευκού φωτός στο ουράνιο τόξο. 
  5. Φακοί και κάτοπτρα. 
  6. Γιατί ο ουρανός είναι μπλε τη μέρα και κόκκινος κατά το ηλιοβασίλεμα; 
  7. Πώς αντιλαμβανόμαστε τα χρώματα;  Έχουν τα αντικείμενα γύρω μας χρώμα;

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με το φως και τις ιδιότητές του. 
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση.

ath