Το πρόγραμμα είναι δομημένο με βάση τα διεθνή πρότυπα Πληροφοριακής Παιδείας (“Information Literacy Standards”)

Στο πρόγραμμα αυτό οι μαθητές/τριες κατανοούν τη σπουδαιότητα της συνδυαστικής χρήσης πηγών τόσο της βιβλιοθήκης όσο και του Διαδικτύου, στο πλαίσιο υλοποίησης μίας σχολικής εργασίας. 

Έρχονται σε επαφή με τις αξιόπιστες πληροφοριακές πηγές, έντυπες και ψηφιακές, που προσφέρονται σε μία βιβλιοθήκη, και καλούνται να συγκρίνουν, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, τα αποτελέσματα μίας αναζήτησης σε αυτές τις πηγές με τα αποτελέσματα μίας αναζήτησης που διεξάγεται εξ ολοκλήρου στο Διαδίκτυο. 

Μέσω αυτής της διαδικασίας οι μαθητές/τριες δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως «Γιατί να έρθω σε μία βιβλιοθήκη, αφού μπορώ γρήγορα και εύκολα να “γκουγκλάρω” και να βρω ό,τι χρειάζομαι στο Διαδίκτυο;» ή «Τι περισσότερο μπορεί να μου προσφέρει μία βιβλιοθήκη;».

β