Το πρόγραμμα είναι δομημένο με βάση τα διεθνή πρότυπα Πληροφοριακής Παιδείας (“Information Literacy Standards”).

Ο σκοπός του είναι διττός
Να βοηθήσει τους μαθητές/τριες να προσεγγίσουν τις έννοιες «Σύγχρονη τέχνη», «Επιστήμη», «Τεχνολογία» και να διακρίνουν τη μεταξύ τους σχέση.

Να τους εισαγάγει σε βασικά θέματα Πληροφοριακής Παιδείας: α) στη μεθοδολογία έρευνας, β) στον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης μίας σύγχρονης επιστημονικής βιβλιοθήκης και γ) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για να καταστούν πληροφοριακά εγγράμματοι.

Μέσα από επιλεγμένα έργα Σύγχρονης Τέχνης οι μαθητές/τριες προσεγγίζουν τις έννοιες «Σύγχρονη Τέχνη», «Επιστήμη», «Τεχνολογία» και εντοπίζουν το πώς η επιστήμη και η τεχνολογία έχει επηρεάσει τη σύγχρονη τέχνη.

Με αφορμή αυτό το θέμα και αξιοποιώντας τη γνώμη και τις εμπειρίες της ομάδας, οι μαθητές/τριες εξοικειώνονται με βασικές στρατηγικές έρευνας και αναπτύσσουν δεξιότητες που προωθούν τη διά βίου μάθηση.

Το έργο τέχνης στη φωτογραφία, είναι του Ανδρέα Αγγελιδάκη, με τίτλο Cloud House, από την Έκθεση "Every End is a Beginning", που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) το 2014. Φωτογράφος: Χάρης Μαρκίδης.

 

β