Γνωριμία με τις έννοιες του ηλεκτρισμού, του φορτίου, του ηλεκτρικού πεδίου, της διαφοράς δυναμικού του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής αντίστασης.

Παρακολουθώντας τα πειράματα οι μαθητές γνωρίζουν τις έννοιες του ηλεκτρικού φορτίου, του στατικού ηλεκτρισμού, της ηλεκτρικής δύναμης, του πεδίου και της διαφοράς δυναμικού και δίνουν απαντήσεις σε καθημερινά φαινόμενα όπως γιατί όταν βγάζουμε το σκουφί μας απότομα, τα μαλλιά μας «ηλεκτρίζονται», δηλαδή σηκώνονται όρθια. 

 Συγκεκριμένα, οι μαθητές πειραματίζονται με τον στατικό ηλεκτρισμό, ανιχνεύουν τα δύο είδη φορτίων, οπτικοποιούν το ηλεκτρικό πεδίο και γνωρίζουν τον νόμο του Ohm μέσω μηχανικών αναλογιών. Επίσης, έρχονται σε επαφή μέσω πρακτικών εφαρμογών με τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Τέλος, γνωρίζουν γιατί όταν ήμασταν μικροί μάς έλεγαν να μην βάζουμε τα χέρια μας στην πρίζα και μαθαίνουν τι είναι πιο επικίνδυνο: η μεγάλη τάση ή η μεγάλη ένταση του ρεύματος; 

Ενότητες

 1. Στατικός ηλεκτρισμός. 
 2. Είδη φορτίων. 
 3. Τρόποι ηλέκτρισης (Τριβή, αγωγή, επαφή) 
 4. Δύναμη Coulomb. 
 5. Ηλεκτρικό Πεδίο. 
 6. Ηλεκτρικές Δυναμικές Γραμμές. 
 7. Ηλεκτρικό Ρεύμα. 
 8. Ηλεκτρική Αντίσταση. 
 9. Ο κεραυνός. 
 10. Νόμος του Ohm. 
 11. Αποτελέσματα ηλεκτρικού ρεύματος. 
  1. Θερμικά. 
  2. Μαγνητικά. 
  3. Χημικά. 
  4. Βιολογικά. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνωριμία με τις θεμελιώδεις έννοιες της ηλεκτροστατικής.  
Ανάδειξη περίπλοκων εννοιών με απλό, ενδιαφέροντα και ευχάριστο τρόπο. 
Σύνδεση με την καθημερινότητα. 
Βιωματική μάθηση.

ath